Qleva - ett verktyg för skolan och vården att bevara god hälsa

Tillsammans kan vi göra våra unga glada och välmående

QLeva - ett verktyg för skolan och vården för att bevara god hälsa

Gen Pep

Vi ställer oss bakom Generation Peps vision - att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 min per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär.

Detta vill vi vara med och förändra! Vi från QLeva bidrar med att sprida kunskap till barn, unga och deras föräldrar om hur man tar hand om hjärnan, kroppen och varandra för att må bra.

Tillsammans skapar vi en folkrörelse för barn och ungas hälsa.

Dr Åse berättar ...

Kom igång med QLeva

För föräldrar

KONTAKTA OSS

GÄST - FRONT PAGE - Kontakta oss

Hjälp till hälsa och lärande

Qleva - Hjälp till hälsa och lärande

Tillsammans kan vi göra våra unga glada och välmående

QLeva - ett verktyg för skolan och vården för att bevara god hälsa