Frågor och svar

Hej!

Detta är QLevas frågespalt för unga. Här kan du ställa vilka frågor du vill om hjärnan, kroppen och annat som du tycker känns viktigt och som du undrar om. 

Du får ett personligt svar. Om din fråga är en som vi tror att andra också går och funderar på kan vi välja att publicera frågan och svaret i QLevas frågespalt.

Det gör vi helt anonymt, så att ingen kan lista ut vem som har skrivit frågan från början.

Om din fråga tas upp i spalten kan den sedan hjälpa andra som får läsa vårt svar.

Det tycker vi är bra!

Välkommen med din fråga!

FRÅGA - BARN - Kontakta oss