GDPR

Inför arbetet med QLeva ska du som vårdnadshavare samtycka till sitt barns medverkan i livsstilsarbetet, i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Ni samtycker i och med det till att ni och ert barn önskar delta i hälsoarbetet, vilket innebär personligt engagemang där man svarar på frågor om livsstil och sedan arbetar för förbättrade levnadsvanor om det behövs. Samtycket kan lätt återkallas och samtliga data tas då bort. Den data som insamlas är tänkt att användas för att utvärdera och förbättra QLeva-materialet. Man kan även föra statistik och forska om barn och ungas hälsa relaterad till levnadsvanor på gruppnivå. Individens resultat ska inte analyseras utan de olika åldersgruppernas. All data kommer att bevaras i en databas med maximal säkerhet. Ingen data kommer att användas av tredje part.