Beställ QLeva

Beställ QLeva här!

LÄS NEDAN OM VAD MATERIALET INNEHÅLLER:

Förskoleklass- Åk1

Årskurs 2-3

Årskurs 4-5

Årskurs 6-7

Årskurs 8-Gy 1

INLOGGNING FÖR ÅRLIG LICENS

Den skola som väljer att börja arbeta med QLeva, för en hållbar livsstil för skolans elever, får en inloggning varefter man har tillgång till allt material som gäller för vald årskurs. Vad som ingår för respektive årskurs finner ni under fliken ”Om QLeva”, där ni sedan väljer årskurs. Från HT 2015 finns QLeva för samtliga årskurser tillgängligt.

Materialet beställs för ett läsår i taget och när användningen börjat kan skolan erhålla QLeva Certifikat för skola som arbetar aktivt förebyggande för en hållbar livsstil. Detta är något som Sveriges regering och myndigheter manar till och allt fler föräldrar och även elever uppskattar detta.

Beställning av QLeva för en årskurs, t ex Förskoleklass, innebär att skolan får licens för att använda QLeva för skolans samtliga förskoleklasser under ett läsår. Alla på skolan får då tillgång till allt textmaterial för utskrift samt tillgång till alla bildspel genom den unika inloggning som erhålls.

 Pris QLeva /elev………………………………………120 kr/läsår

OBSERVERA

©QLeva innebär att allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kopiering till berörda målgrupper för skola som tecknar licens är tillåtet, men inte spridning till andra skolor.

Beställning av QLeva för en årskurs betyder tillgång till allt material för det läsåret, genom att skolan får en unik inloggning. Inför nästa läsår får licensen förnyas.  

Dela på...

Genvägar