Kompetens

QLeva AB är grundat av ägaren Åse Victorin. Åse är legitimerad läkare och dubbelspecialist i Allmänmedicin och Barn- och Ungdomsmedicin, föreläsare samt utbildad professionell copywriter genom Batteri Kommunikation. 

Åse genomförde sin barnläkarutbildning på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus och arbetade därefter i 10 år som barnläkare inom öppenvården på Barn- och Ungdomsmedicinska Mottagningen (BUM) i Mölndal. Där ingick Åse i neuropsykiatriskt team som utredande, diagnosticerande och behandlande läkare för barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Under tiden på BUM även projektledare för framtagande av PM i astmabehandling och uppföljning i öppenvård. Därefter projektledare för framtagande av PM i barnfetmabehandling i öppenvård. Under tjänstgöringstiden på Mölndals BUM ingick även arbete som skolläkare i kommunens skolor samt på BVC. Sista fem åren som specialistkonsult på BVC åt distriktsläkare.

Under 4 ½ år har Åse även varit konsult och medicinskt ansvarig inom ätstörningsvården i Alingsås, först i Capio Anorexi Centers regi och sedan för Mando AB.

Sedan början av 2012 arbetar Åse halvtid kliniskt med förebyggande och hälsofrämjande vård som skolläkare inom elevhälsan, Västra Hisingen. Mellan 2012 och 2016 styrelseledamot i Svenska skolläkarföreningen.

Inom ramen för AB tidigare tagit fram Livsstilsverktyget/blädderblocket ”Det handlar om kroppen” som används inom elevhälsan, men även på barnmedicinska mottagningar för att vägleda barn och ungdomar i hållbar livsstil. Arbetar nu med QLeva - ett läromedel för grundskolan för en hållbar livsstil för Sveriges unga. Det som förmedlas i QLeva är baserat på evidensgrad 2; medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet. Där tillräcklig forskning saknas tillämpas genomgående försiktighetsprincipen eftersom det handlar om det viktigaste vi har - våra barn.

Författare QLeva; Åse Victorin

Illustratör ”Det handlar om kroppen”; Lisa Janson

Illustratör för QLeva; Malin Svarén

Marknad & strategi; Johan Cederqvist

Psykologkonsult; Elin Cederquist.

IT-konsult; James Pink