Pris och praktiskt upplägg

INLOGGNING FÖR ÅRLIG LICENS

Den skola som väljer att börja arbeta med QLeva, för en hållbar livsstil för skolans elever, får en inloggning varefter man har tillgång till allt material som gäller för vald årskurs. Vad som ingår för respektive årskurs finner ni under fliken ”Om QLeva”. Vid beställning anger man vilka årskurser man vill ha.

Materialet beställs för ett läsår i taget och när skolan kommit igång och har använt QLeva under ett år kan skolan erhålla QLeva Certifikat för skola som arbetar aktivt och långsiktigt förebyggande för en hållbar livsstil. Detta är något som Sveriges regering och myndigheter manar till och allt fler föräldrar och även elever uppskattar detta.

Beställning av QLeva för en årskurs, t ex Förskoleklass, innebär att skolan får licens för att använda QLeva för skolans samtliga förskoleklasser under ett läsår. Alla på skolan får då tillgång till allt textmaterial för utskrift samt tillgång till alla bildspel genom den unika inloggning som erhålls.

Pris QLeva /elev………………………………………90 kr/termin/elev

OBSERVERA

©QLeva innebär att allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kopiering till berörda målgrupper för skola som tecknar licens är tillåtet, men inte spridning till andra skolor.

Beställning av QLeva för en årskurs betyder tillgång till allt material för det läsåret, genom att skolan får en unik inloggning. Licensen förnyas automatiskt nästa läsår. Ju längre skolan håller på desto mer implementerat blir QLeva på skolan. En elev som återsett QLeva genom hela skolgången kommer att ha goda kunskaper om hållbar livsstil för att må bra.