Pris och praktiskt upplägg

Prenumeration på QLeva-materialet för en vårdinrättning för alla ålderskategorier från 6-16 (18) år inkluderar

1. Handledning behandlare

2. QLeva-appen och dess frågor som mått för livsstilen

3. Fyra bildspel till eleverna: fyra för varje ålderskategori (totalt fem st) om kroppen och a) sömn, b) mat, c) rörelse/stillasittande och d) självkänsla och värderingar

4. Manus till behandlare/pedagog för bildspelen till elever(4 st)

5. Elevhäfte (bilder) – olika för varje ålderskategori (totalt fem st)

6. Föräldravägledning – tre olika; för små, mellan- och tonårsbarn.

7. Information om QLeva till brukare (ex i väntrum)

8. Affisch till väntrum

2018 års pris prenumeration: 4150 kr/mån

Helår: 49 800 kr

Vid fortsatt prenumeration från andra året 50 % lägre pris: 2075 kr/mån

Helår 24 900 kr

 

OBSERVERA

©QLeva innebär att allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kopiering till berörda målgrupper för mottagning som tecknar licens är tillåtet, men inte spridning till andra enheter.

Licensen förnyas automatiskt nästa år om inget annat meddelas.