Pris och praktiskt upplägg

Prenumeration på QLeva-materialet för en vårdinrättning för alla ålderskategorier från 6-16 (18) år inkluderar

1. Handledning behandlare

2. QLeva-appen och dess frågor som mått för livsstilen

3. Fyra bildspel till eleverna: fyra för varje ålderskategori (totalt fem st) om kroppen och a) sömn, b) mat, c) rörelse/stillasittande och d) självkänsla och värderingar

4. Manus till behandlare/pedagog för bildspelen till elever(4 st)

5. Elevhäfte (bilder) – olika för varje ålderskategori (totalt fem st)

6. Föräldravägledning – tre olika; för små, mellan- och tonårsbarn.

7. Information om QLeva till brukare (ex i väntrum)

8. Affisch till väntrum

Månadskostnad 8800 kr/månad för obegränsad användning för alla användare på den klinik som prenumererar.

 

OBSERVERA

©QLeva innebär att allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kopiering till berörda målgrupper för mottagning som tecknar licens är tillåtet, men inte spridning till andra enheter.

Licensen förnyas automatiskt nästa år om inget annat meddelas.