Frågor och svar

Hej!

Välkommen till QLevas frågespalt för vårdnadshavare. Din fråga kan handla om vad som helst om ditt barn; hälsa och levnadsvanor, uppfostran och gränssättning - ja egentligen vilka funderingar som helst.

Våra svar grundas på medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet samt den senaste forskningen. Svaren bygger på våra professioner som barnläkare, psykolog och kurator.

Du får ett personligt svar på ditt mail.

Om din fråga kan vara viktig även för andra kan vi komma att publicera den – på ett helt anonymt sätt förstås – tillsammans med svaret.

På så vis samlar vi på frågor och svar och kan få en hel bank som kan vara andra vårdnadshavare och unga till hjälp.

Välkommen med din fråga!

FRÅGA - FÖRÄLDRAR - Kontakta oss