För föräldrar

Till dig som förälder

Den skola som ditt barn går i har valt att använda ett nytt läromedel för att främja en hållbar livsstil för eleverna.  Det heter QLeva – Hjälp till hälsa och lärande. Du kommer som förälder också att få ta del av QLeva på olika sätt. Ditt barn kommer att få ett eget elevhäfte, med bilder från de bildspel som kommer att visas.

Eleverna kommer också att själva få rita där. Sedan tar de hem häftet till er föräldrar, berättar vad de fått veta i skolan och ni får signera att ni tagit del av ert barns arbete.

Vi vet att den psykiska ohälsan har ökat bland unga i Sverige (se Socialstyrelsens rapport 2013 Psykisk ohälsa bland unga) och denna trend måste vi vuxna gemensamt arbeta för att bryta. Trötta, ledsna och okoncentrerade elever har svårare att ta in kunskap.  I många fall beror det i grunden på att barnet hamnat i en felaktig livsstil.

Människan som varelse är mycket gammal och är liksom andra varelser på jorden anpassad till naturens rytmer. Det senaste århundradets utveckling har gått i ett rasande snabbt tempo.  Idag arbetar ofta båda föräldrarna och arbetsbördan, inklusive hemarbetet, blir stor under småbarns- och skolbarnsåren.

Under de senaste 20-25 åren har en ”digital revolution” skett. Samhället är igång dygnet runt och allt går fort. Risken finns att vi hamnar i ständig uppkoppling och glömmer vårt grundläggande behov av återhämtning. Idag måste vi aktivt värna vår dygnsvila, en bra och regelbunden kosthållning, motion och tid för lugn, ro och natur. Annars mår vår hjärna och kropp i längden inte bra.

QLeva är ett åldersanpassat undervisningsmaterial om hållbar livsstil som är tänkt att genomsyra grundskolan för att främja en hållbar livsstil och psykisk hälsa för alla barn. Det återkommer vid ett par tillfällen i varje stadium enligt följande:

 i förskoleklass, åk 2, 4, 6 och 8.

Det handlar om två barn, Hanna och Filip, som känns igen och ”växer med” eleverna. Idén med materialet är att kunskapen om kroppen och hjärnan ska spridas brett till alla Sveriges barn. Med inspirerande bildmaterial erhålls förståelse och genom repetitionen befästs kunskapen. Vårdnadshavarna inkluderas vid föräldramöten så att den hållbara livsstilen blir allmän kunskap. Elevhälsan är tänkt att vara delaktig och stödjande för pedagogerna i livsstilsundervisningen, särskilt vid föräldramöten.

QLeva är framtaget av barn- och skolläkaren Åse Victorin som har lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar och hållbar livsstil.

För den som vill veta mer: www.qleva.se

Dela på...

Genvägar