Livsstilsverktyg - pedagogiskt blädderblock

Det handlar om kroppen

En föregångare till QLeva-materialet i form av ett pedagogiskt verktyg om hållbar livsstil för barn och ungdomar som togs fram 2008 genom stöd från Innovationsslussen i VGR.

Det används idag främst av skolsköterskor och skolläkare i arbetet inom elevhälsan, men också på barnmedicinska mottagningar. Vid intresse att införskaffa detta livsstilsverktyg till din mottagning, vänligen skicka ett mail till info@qleva.se.

 

Verktyget består av:

 

1. Pedagogiskt blädderblock

Blocket "Det handlar om kroppen" är upplagt så att patient/föräldrar får se en illustrativ bild medan behandlaren från sin sida av blocket kan läsa eller utgå från en text med information som hör till bilden.

 

2. Interaktiv ”reminder”-broschyr

"Det handlar om dig och din kropp - till dig och dina föräldrar" är en broschyr som patient/föräldrar får med sig efter första besöket. Broschyren tar upp samma information, men är anpassad till patienten. Utrymme är avsatt för att engagera patienten att skriva ner sin egen situation, för möjlighet till reflektion.

 

 

Dela på...

Genvägar