Skärmpolicy för skolan

En bra skola har tydliga regler för elevernas skärmanvändning. Dessa ska upprättas för att främja elevernas inlärning och utveckling. Datorer innehåller allt från bra kunskap till dåliga spel och förströelse. Vi vet att skärmar och möjligheten till multitasking orsakar splittring och koncentrationsproblem. För inlärning krävs just koncentration. I skolans huvuduppdrag ligger att förmedla kunskap, därför måste lugn och koncentration främjas. Eleverna behöver vuxnas stöd för detta.. Datorn ska vara ett rent arbetsverktyg i skolan. Inga skärmar ska användas för lek på skoltid. Rektor har möjlighet att förbättra inlärning och skolmiljö med enkla regler som främjar inlärning, lugn och ro, rörelse och social interaktion i skolan.

När nya regler ska införas är det bra att de kommuniceras i god tid. Förslagsvis skickas brev ut till vårdnadshavare och elever i slutet av vårterminen, inför att nya regler införs vid höstterminens start. I brevet* motiveras skolans nya skärmpolicy - motiv som är mycket svåra att motsätta sig eftersom de andas omtanke om elevernas utveckling och kunskapsinhämtning.

* Förslag på brev till vårdnadshavare längre ner på sidan

FÖRSLAG PÅ REGLER FÖR SKÄRMANVÄNDNING

1. I låg- och mellanstadiet lämnar alla elever in sina mobiler och återfår dem efter skoldagens slut. Föräldrar uppmanas att inte störa sitt barn i skolarbetet, men behöver ni absolut få kontakt är ni välkomna att ringa skolans expedition.

2. Generellt mobilförbud i skolan. Från och med högstadiet får man behålla sin telefon om man klarar att ha den avstängd i skolbyggnaden, av respekt för skolarbete och miljö. (Av respekt använder pedagoger endast mobil dagtid i lärarrummet/ icke elevutrymmen.)

3. Mobilfrihet gäller även i skolans matsal för att främja matro och tillfälle att tala med varandra. 

4. Skolans datorer är lektionsbundna och stannar i skolan (inlåsta).

5. Endast skolarbete på skolans datorer - inga nöjesspel, filmer eller klipp som inte är arbetsrelaterade.

FÖRSLAG PÅ INFORMATIONSBREV

Till elever och föräldrar 

Vår skola har beslutat införa tydliga regler för skärmanvändningen i skolan fr o m HT 2017. Det gör vi för att främja inlärning och lugn och ro. På många skolor har man märkt att skärmar utan regler har lett till att elever sitter inne på rasterna och tittar ner i sina skärmar. Eleverna ägnar mer tid åt skärmen än åt att prata med varandra. Man leker på skärmarna, kollar Youtube-klipp och spelar. Tyvärr inträffar det även på lektioner, vilket förstör och stör inlärningen. Sådant kan man göra på fritiden, men i skolan ska vi fokusera på mer effektiv inlärning. Vi har noterat att mobiltelefonerna stör och splittrar eleverna och vi vet att näthat och mobbning förekommer där.

Därför kommer vi att införa mobilförbud på skoltid och skolans datorer kommer att vara rena arbetsverktyg. Vi menar att bifogade regler kommer att bidra till en lugnare skolmiljö, bättre och mer fokuserad studiero, mer utomhustid på raster och bra samvaro i matsalen utan skärmar.

Vi är övertygade om att alla kommer att uppskatta skolans omtanke i detta. Vi grundar vårt beslut på såväl pedagogiska som medicinska grunder och hoppas att ni också ser de många fördelarna med en balanserad internetanvändning. Vår skola satsar aktivt på att främja en hållbar livsstil.

Med vänlig hälsning,

------------------

Rektor 

Dela på...

Genvägar