QLeva förälder

Denna del av QLeva vänder sig till vårdnadshavare/föräldrar som kan behöva stöd i sin föräldraroll. Att vara förälder i dagens samhälle är tuffare än för 20-30 år sedan. Ofta arbetar båda föräldrarna och det kan vara svårt att få tiden att räcka till. Barns lediga tid är svår att alltid ha koll på. Väl hemma kan det bli stressigt att hinna mat, fritidsaktiviteter och att ha tid att prata och vägleda som man önskar. Vårt digitala samhälle är ännu ett stressmoment såväl för barn som föräldrar. I vårt 24/7-samhälle måste vi värna vår naturliga rytm mer än någonsin - för att vi ska må bra. Barnen behöver vuxnas hjälp med den goda gränssättningen.

Materialet kan användas inom vården som MVC, BVC eller i socialt arbete förutom som del av lärverktyget QLeva i skolan. QLeva förälder består av vägledning för tre olika ålderskategorier; små- mellan- och tonårsbarn. Samtliga innehåller ett bildspel samt en skriftlig föräldravägledning. Materialet uppdateras kontinuerligt utifrån feedback från användare, nya forskningsrön mm. 

 

 

 

Dela på...

Genvägar