Pris

För skolor: Pris/elev och läsår. För vårdenheter: Pris/vårdenhet och halvår. Då ingår hela QLeva-materialet från förskoleålder till tonåren.

INLOGGNING FÖR ÅRLIG LICENS

SKOLOR:

Den skola som väljer att börja arbeta aktivt förebyggande, för goda levnadsvanor och värdegrund med QLeva, får en inloggning varefter man har tillgång till allt material som gäller för vald årskurs. Vad som ingår för respektive årskurs finner ni under fliken ”Om QLeva”, där ni sedan väljer årskurs. Från HT 2015 finns QLeva tillgängligt för alla årskurser från förskoleklass till Gy 1. 

QLeva beställs som en prenumeration för skolan och fortsätter nästa läsår om ni inte väljer att avbryta. Webbaserade QLeva kommer att uppdateras kontinuerligt. Inför det kommande läsåret skickar skolan ett mejl där antal elever för en viss årskurs framgår. När skolan börjat använda QLeva kan skolan erhålla QLeva Certifikat för skola som arbetar aktivt för en hållbar livsstil. Detta är något som Sveriges regering och myndigheter manar till och allt fler föräldrar och även elever uppskattar detta.

Beställning av QLeva för en åldersgrupp, t ex Förskoleklass- Åk1, innebär att skolan får licens för att använda QLeva under ett läsår. Alla på skolan får då tillgång till allt textmaterial för utskrift samt tillgång till alla bildspel genom den unika inloggning som erhålls.

 Pris QLeva skolan ………………………………………120 kr/läsår/elev

VÅRDENHETER:

Varje vårdenhet betalar ett fast pris/halvår. Då inkluderas allt material från förskoleålder - tonåren.

Pris QLeva för vården......................................... 

OBSERVERA

©QLeva innebär att allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kopiering till berörda målgrupper för skola eller vårdenhet som tecknar licens är tillåtet, men inte spridning till andra skolor eller vårdenheter.

Beställning av QLeva för en årskurs betyder tillgång till allt material för det läsåret, genom att skolan får en unik inloggning. Licensen fortsätter automatiskt som en prenumeration nästa läsår.

 

Dela på...

Genvägar